Stuur ons uw ideeën

  • Omdat Ecolo en Groen inzien dat we samen intelligenter zijn…
  • Omdat we uw noden, uw wensen en uw ideeën graag als inspiratie zien voor ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Watermaal-Bosvoorde…
  • Omdat u als inwoner van vitaal belang bent voor het opbouwen van de toekomst van de gemeente…
  • Omdat we in de diversiteit ons evenwichten creativiteit vinden…
  • Omdat velen onder u waarden zoals milieubescherming, solidariteit en ethiek met ons delen…

Stel ons daarom ideeën of projecten voor die we kunnen meenemen in onze 4 burgerbijeenkomsten waarop ieder welkom is.

[Form id= »8″]

 

Vier ontmoetingsmomenten om uw ideeënvoor te stellen en uw gedachten te wisselen.Na afloop van deze 4 ontmoetingen zal Ecolo-Groen-WBzijn programma verrijken op basis van uw bemerkingenen discussies.

WAAR? Station van Watermaal

WANNEER? Op 4 zaterdagen van 15u tot 18u

Gratis toegang, activiteiten voor kinderen

13.01.2018

Zich verplaatsen in WB engenieten van de faciliteiten: openbare ruimte, mobiliteit,verkeersveiligheid, steden-bouw, plaats van de natuur in destad, parken en speelpleinen,sportterreinen, enz.

03.02.2018

Wonen in WB op elke leeftijden iedereen verschillend:samenleven:sociale cohesie/solidariteit, veiligheid, toegangtot huisvesting, kinderopvang,jeugd, onderwijs, cultuur,senioren, gehandicapten, enz.

24.02.2018

Zich engageren voor degemeente in transitie, eenecologische transitie op hetvlak van milieu, biodiversiteit,energie, voeding, participatieveen kringloopeconomie, de zorgvoor goederen van algemeenbelang, enz.

10.03.2018

.Bestuur en ethiek: burgerinitiatieven,burgersbegroting,buurtbijeenkomsten,bewoner vs. politiek,adviescomités, enz.