Olivier Deleuze

en français

Burgemeester van Watermaal-Bosvoorde

Ongeveer dertig jaar geleden stond ik mee aan de wieg van Ecolo en sinds 1989 woon ik in onze mooie gemeente. Van meet af aan was ik helemaal weg van deze gemeente en haar tweeledige aard: een onderdeel van het Brussels Gewest en tegelijkertijd zo vredig en groen.

Mijn Ecolo-hart dat klopt voor Watermaal-Bosvoorde

Het is goed leven in onze gemeente. Veel lucht, groene ruimten, speelmogelijkheden en groeikansen voor kinderen. Zoveel plekjes en gelegenheden voor de inwoners om elkaar te ontmoeten.

Mijn favoriete plekje in Watermaal-Bosvoorde

De tuinwijken Floréal en Le Logis, daar ben ik dol op. Geen mooiere manier om honderden sociale huizen te bouwen en beschikbaar te hebben! Ze lijken op elkaar en toch zijn ze verschillend. Toegankelijk en mooi, met verbeelding en overtuiging kan het dus.

Mijn prioriteiten

  • Samen leven: ervoor zorgen dat iedereen, doet er niet toe welk geslacht, of hij of zij nu een van onze senioren is of een jongere, of hij of zij Franstalig, Vlaams, of van een andere origine is, zich goed en veilig voelt bij haar of hem thuis in Watermaal-Bosvoorde;
  • Goed bestuur, ethiek en participatie: ons werk rond politieke transparantie intensiveren, met de burgers centraal in onze projecten (door de participatieve begrotingen, de participatieworkshops, door collectieve intelligentie, …);
  • Leefmilieu: ons uitzonderlijke leefklimaat van “dorp midden in de stad” preserveren en ook de globale biodiversiteit, die van alle levende wezens in onze gemeente, beschermen;
  • Solidariteit: een beleid ontwikkelen dat tegen isolement en sociaal afhaken ingaat, meer bepaald door ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers en eveneens de activiteiten van het OCMW en de onthaalcapaciteit van zijn seniorenresidentie versterken;
  • Economie, transitie: stappen naar de transitie toe, de projecten gericht op een circulaire en buurteconomie aanmoedigen.

Met mij contact opnemen

olivier@ecolo-wb.be