Daniel Soumillion

in het frans

Vader en grootvader,
bezorgd om de toekomstige wereld van onze kinderen.

 

Korte beschrijving

Voormalig gemeenteontvanger van Watermaal-Bosvoorde ( op rust gesteld in 2015), kreeg ik de gelegenheid om 45 volle jaren deze gemeente en haar inwoners ten dienste te staan. In 1976 kon ik met mijn gezin een woning betrekken in “Le Logis”.

Dank zij een 26-jarige inzet bij de Raad van Bestuur van deze samenwerkende vennootschap, leerde ik, van nabij, de behoeften van haar bewoners kennen.

Na voltooiing van beide opdrachten, ging mijn aandacht en belangstelling naar de vzw “ La Ferme du Chant des Cailles” in de Kwartellaan, die een stedelijk landbouwproject ontwikkelt sinds 2013. Als lid van “Groen” sinds anderhalf jaar, kon ik op een vriendelijk onthaal bij Ecolo-Watermael-Boitsfort rekenen.

Mijn favoriete in Watermaal-Bosvoorde

In het algemeen : laat ons deuren en ramen openen, dan komt er “frisse lucht in huis”. Dit is gebeurd in Watermaal-Bosvoorde, dank zij vernieuwde “governance”, vernieuwd inzicht in beleidvoering, transparantie en luisterbereidheid t.o.v.de burger, die hierbij aangemoedigd wordt om zijn visie en bezorgdheden kenbaar te maken met betrekking tot het bestuur van deze gemeente.

Meer in het bijzonder, vind ik het fijn dat de aandacht wordt gespitst op de kwaliteit van de gemeentelijke schoolmaaltijden en dat tegelijk onze schoolkinderen de beginselen van gezonde en evenwichtige voeding geserveerd krijgen.

De diverse maatregelen inzake mobiliteit waaronder , in het bijzonder, de “zone 30” , die werd uitgebreid over het geheel van de tuinwijken, een absoluut pluspunt krijgt : dit draagt bij tot meer veiligheid van de “kwetsbare weggebruikers” , bijzonder talrijk in deze omgeving, en tot de algemene rust van deze wijken, die planmatig geenszins aangepast zijn aan intens en snel verkeer.

Mijn prioriteiten

Bijzonder belangrijk voor deze gemeente: hoe vinden wij het goede evenwicht tussen twee fundamentele, blijkbaar tegenstrijdige, bezorgdheden : Ontegensprekelijk is er behoefte aan meer woongelegenheid, met voldoende kwaliteitsniveau en tegelijk economisch haalbaar, voor de gemiddelde burger maar anderzijds moet voldoende groene en open ruimte gevrijwaard worden, ten behoeve van allen.

Dergelijke ruimten bieden de mogelijkheid om vernieuwende projecten met betrekking tot duurzame voedselproductie plaatselijk te ontwikkelen of in stand te houden, gepaard gaande met burgerinitiatieven. Het is nu evident geworden dat dergelijke projecten in harmonie samenleven, dat ze elkaar ondersteunen, bijdragen tot de ontplooiing van de sociale banden en tot de integratie van nieuwe inwoners.

Een 3-jarige wetenschappelijke studie, gefinancierd door het Gewest, onderzoekt de mogelijke samenlevingsmodaliteiten tussen stedelijke landbouw en huisvesting. De conclusies van dit onderzoek worden verwacht door de beleidsverantwoordelijken op gemeentelijk en gewestelijk niveau.

Neem contact met mij op

Adress : Silfenlaan, 3
E-mail adress : daniel@ecolo-wb.be

En français