Circulaire en buurteconomie

Onder impuls van de groenen heeft de gemeente een reeks acties ondernomen om anders te consumeren en om voorwerpen een tweede leven te geven (geverijen, Repair Café, enz.). Ecolo-Groen wenst de lokale actoren, bedrijven en verenigingen actiever te ondersteunen, in het bijzonder wanneer ze goederen en diensten lokaal en duurzaam verwerken of produceren. Ecolo-Groen wenst eveneens de buurtwinkel te ondersteunen die ingaat op de noden van de inwo(o)n(st)ers en onze wijken verlevendigt.

Het doel van onderstaande voorstellen is een circulaire en buurteconomie te bevorderen, die duurzaam is, banen creëert en integratie in het arbeidsproces bewerkstelligt.

ONZE voorstellen

De actoren opwaarderen

 • Een register opmaken van de handelaars, de vaklui en de economische actoren van Watermaal-Bosvoorde.
 • Een internetruimte openen voor de economische en sociale actoren (bedrijven en zelfstandigen, verenigingen, handelaars, vaklui, …) waarop ze zich kunnen voorstellen en jobaanbiedingen op het gemeentelijke grondgebied kunnen verspreiden.
 • De lokale initiatieven rond lokaal consumeren in kaart brengen.
 • De lokale voedsel- en artisanale productie aanzwengelen en de aanwezigheid ervan in de winkels en markten van de gemeente steunen.
 • Lokale herstellers en verwerkers opwaarderen.
 • Zorgen voor borden naar lokale handelszaken.

Gunstige omstandigheden creëren

 • Initiatieven ondersteunen die de kwaliteit willen verbeteren van de handelsruimten en hun omgeving (architectuur, netheid, verlichting, enz.)
 • Ervoor zorgen dat de buurtwinkels in de verschillende wijken blijven bestaan of dat er nieuwe komen.
 • Leegstaande kantoorgebouwen omvormen voor kleine ondernemingen of gedeelde werkruimten stimuleren.
 • Coworking-ruimten ontwikkelen en steunen.
 • In de buurt van de winkels zorgen voor 30 min.-parkeerplaatsen.
 • Het behoud en de ontwikkeling van activiteiten in oude werkplaatsen of garages aanmoedigen.
 • Sociale-economieondernemingen promoten in de bestekken van de gemeente.
 • De ontwikkeling in de hand werken van groeperingen van werkgevers die gezamenlijk werknemers inzetten.
 • Stimuli creëren voor de actoren op het grondgebied van de gemeente die afgedankt textiel of meubilair willen opknappen.
 • Met de handelaars samenwerken (ook met de marktkramers) en hun alternatieven voor verpakkingen aan de hand doen (zero afval).
 • Handelaars en ondernemers sensibiliseren voor duurzame financiële producten.
 • De horecasector voor duurzame voeding sensibiliseren en de initiatieven in deze zin van de actoren naar waarde schatten.
 • Zorgen voor beurzen en ontmoetingsplekken voor hen die beroepsmatig of als burger van start willen gaan met een professioneel project dat een circulaire economie bevordert.
 • De economische actoren voorlichten omtrent duurzame overheidsopdrachten.

 Innoveren

 • In het kader van een project rond socioprofessionele inschakeling een gemeentelijk “kringloopcentrum” oprichten waar activiteiten worden ontwikkeld die hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van de lokale hulpbronnen toelaten.
 • Een beheersysteem opzetten voor organisch afval dat specifiek is voor collectiviteiten (scholen, rusthuizen) en handelszaken, in het bijzonder in de horeca.
 • De inspanningen rond socioprofessionele inschakeling opvoeren, meer bepaald door de artikel-60-overeenkomsten, door in partnerschap met publieke actoren en actoren uit het verenigingsleven te werken, in het bijzonder wanneer ze actief zijn op het vlak van de circulaire economie en de nuttige aanwending van hulpbronnen.
 • De haalbaarheid nagaan van een fietsleveringssysteem met bijbehorend afleverpunt op het gemeentelijke grondgebied, alsook van mogelijkheid om kwaliteitsvolle werkgelegenheid te creëren hieromtrent.
 • Een markt laten komen op Logis Floréal.
 • Een ontmoetingsruimte creëren voor de economische actoren van de gemeente en de mogelijke synergie tussen kmo’s, zelfstandigen, handelaars en actoren uit het verenigingsleven van de gemeente maximaliseren.
 • Instrumenten uitwerken om gemakkelijker spaargeld te investeren in productie- of consumptieprojecten die ten goede komen aan een circulaire of buurteconomie.