Neen aan de inplanting van een immobiliënproject op het Vorsterieplateau !

In het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, goedgekeurd op 12 juli jl. door de brusselse regering (PS-DéFI-cdH), bevestigt deze haar wil een immobiliënproject in te planten op het Vorsterieplateau te Watermaal-Bosvoorde. Wij beschouwen dat het Vorsterieplateau integrerend deel uitmaakt van het Zoniënwoud en als dusdanig moet gevrijwaard blijven van een project van dergelijke aard.

Het « Vorsterieplateu » is de benaming van de niet bebouwde zone gelegen in Watermaal-Bosvoorde tussen de Vorsterielaan, de Van Kermdreef en de weg die leidt naar het Zoniënwoud.

Van de urbanisatie van deze zone was reeds sprake gedurende de 70-er en 80-er jaren. Uiteindelijk werd geen enkel immobiliënproject ontwikkeld. Slechts een klein gedeelte van het plateau wordt gebruikt voor sportaktiviteiten (paardrijden en rugby) met inachtneming van alle regels inzake milieubescherming gebonden aan de nabijheid van het Zoniënwoud. Over de rest van de zone is de begroeiing zodanig ontwikkeld dat zij nu als integrerend deel van het Zoniënwoud blijkt. Deze toestand wordt bovendien bevestigd door het besluit van 14 april 2016 dat het Vorsterieplateau definieert als NATURA 2000-site gebonden aan het Zoniënwoud. De urbanisatie van het Vorsterieplateau vergt aldus het vellen van talrijke bomen en dit zou dus in tegenspraak zijn met de NATURA 2000-bescherming, waarvan het geniet.

Alhoewel het urbanisatie-project op het plateau definitief tot het verleden scheen te behoren, zorgde de brusselse Regering (PS-Défi-cdH), eind 2016, voor een verrassing : zij kondigde  haar intentie aan om een immobiliënproject in te planten op het Vorsterieplateau.

Deze ambitie van de Gewestregering werd opgenomen in het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), onderworpen aan openbaar onderzoek van 13 januari 2017 tot 13 maart 2017. Tijdens dit openbaar onderzoek kwamen niet alleen meerdere verenigingen voor natuurbescherming maar ook talrijke bewoners in beweging om tegen deze intentie van het Gewest tot urbanisatie van het plateau, verzet aan te tekenen. De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde heeft zich eveneens niet gunstig verklaard t.o.v. de inplanting van een immobiliënproject op het Vorsterieplateau.   (advies van de gemeenteraad over het ontwerp van GPDO aangenomen met 16 stemmen op 25 tijdens de openbare zitting van 21 februari 2017).

Ondanks deze oppositie heeft de brusselse Regering (PS-Défi-cdH) gebruik gemaakt van de zomerrust om, in alle discretie, op 12 juli jl., de definitieve versie van het GPDO goed te keuren…… waarin zijn bedoeling tot inplanting van een immobiliënproject op het Vorsterieplateau behouden blijft !

Ecolo-Groen Watermaal-Bosvoorde stelt U voor hiernavolgende petitie te ondertekenen die zal overhandigd worden aan de leden van de brusselse Regering. Er rest nog voldoende tijd om een duidelijk signaal te richten teneinde dit project niet verder te zetten.