Ecolo Watermaal-Bosvoorde: een programma door en voor burgers, een ploeg die zijn schouders eronder zet

Olivier Deleuze, de eerste groene burgemeester in het Brussels Gewest, zal de lijst trekken voor Ecolo-Groen bij de gemeenteverkiezingen 2018 in Watermaal-Bosvoorde. De lijst houdt een mooi evenwicht tussen ervaring en vernieuwing: naast de burgemeester staan er drie schepenen op, twee gemeenteraadsleden, twee uittredende OCMW-raadsleden en daarnaast 21 kandidaten met stuk voor stuk een sterke betrokkenheid op het leven in de gemeente. De lijst is tweetalig en biedt plaats aan kandidaten van Ecolo en van Groen, met 15 vrouwen en 14 mannen uit alle wijken van de gemeente.

 Een verkiezingsprogramma dat werd opgebouwd met de inwoners

Om zo goed mogelijk in te gaan op de verwachtingen en de verzuchtingen van de inwoners zette Ecolo-Groen een ambitieuze en nog nooit eerder geziene burgerraadpleging op in Watermaal-Bosvoorde. De gedachtegang hierachter was het programma vanuit de wensen en de ideeën van de inwoners van Watermaal-Bosvoorde op te bouwen. Twee maanden lang (november en december 2017) werden er honderden ideeën ingezameld, gebundeld en gesorteerd. Met de binnengekomen voorstellen ging men op vier namiddagen publieksworkshops tussen januari en maart 2018, in het station van Watermaal, aan de slag. Op deze ontmoetingen kon er worden gedebatteerd en in gesprek gegaan met de inwoonsters en inwoners die op de bres staan voor een groenere en meer solidaire gemeente en wereld.

Deze denkoefening mondde vervolgens uit in het verkiezingsprogramma, waarbij elk voorstel vooraf doorheen amendementen in de lokale Ecolo-afdeling van Watermaal-Bosvoorde was besproken.

Het Ecolo-Groenprogramma in Watermaal-Bosvoorde

Olivier Deleuze : Ik ben fier en gelukkig de burgemeester te kunnen zijn van een modelgemeente inzake goed bestuur, een gemeente waar teamwerk en luisterbereidheid tussen verkozenen en burgers op de eerste plaats komen. Sinds mijn komst heb ik een aantal maatregelen genomen die garant staan voor een democratischer en transparanter, alsook een zuiniger bestuur. De publieke inkomsten van de gemeentemandatarissen worden gepubliceerd op de website van de gemeente. De oppositie heeft meer rechten dan voorheen. Ik heb de ambtswagen van de burgemeester aan de kant laten staan. De schepenen hebben geen representatiekosten meer. Ikzelf, noch de schepenen cumuleren ons gemeenteambt met een parlementair mandaat.“