Een programma dat werd opgebouwd met de inwoners

Om zo goed mogelijk in te gaan op de verwachtingen en de verzuchtingen van de inwoners bracht Ecolo-Groen de burgerparticipatie in de praktijk, om zo haar programma vanuit uw noden, wensen en ideeën op te bouwen. Tussen januari en maart vonden er aan het station van Watermaal vier publieke ontmoetingen plaats. Met dank aan iedereen die hieraan deelnam.

Deze ontmoetingen waren erg nuttig om ons programma op te stellen. Het gaf ons eveneens de kans om in gesprek te gaan met inwoonsters en inwoners die op de bres staan voor een groenere en meer solidaire gemeente en wereld, vandaag en voor de toekomstige generaties.

In de volgende pagina’s kunt u kennis maken met ons programma voor de komende zes jaar. Dit programma draagt de waarden uit die ons dierbaar zijn: verdediging van het leefmilieu, solidariteit en ethiek.