Voor solidariteit, hier en ginder

Watermaal-Bosvoorde is geen eiland dat losstaat van de rest van de wereld. Voor Ecolo-Groen moet solidariteit tot uitdrukking komen in onze gemeente en in ons land, maar ook ten aanzien van de landen in het Zuiden.

Daarom werd er in 2001, op initiatief van Ecolo, een schepenambt van de Internationale Solidariteit in het leven geroepen. De gemeente vormt immers een uiterst geschikt machtsniveau om lokale ontwikkelingsprojecten in gang te zetten en te ondersteunen.

ONZE voorstellen

  • Het werk voortzetten van het Steuncomité voor de Internationale Solidariteit dat wordt beheerd door lokale actoren en verkozenen (begeleiding en advies over de ondersteuning van de projecten).
  • De burgerinitiatieven ondersteunen die de gemeente willen positioneren in de grote maatschappelijke debatten die onze grenzen overstijgen (zoals dat het geval was bij de TTIP en bij de vluchtelingenopvang): Noord-Zuid, klimaat …
  • De dynamiek rond de “eerlijke-handel-gemeente” gaande houden, door eerlijke producten te promoten in alle gemeentelijke diensten en infrastructuur.
  • Het sensibiliserings- en bewustmakingswerk in de gemeente door lokale verenigingen en culturele centra faciliteren en ondersteunen.
  • Het partnerschap met de Congolese gemeente Limete voortzetten.
  • Het onthaalbeleid met het OCMW versterken, de LOI en burgerinitiatieven rond vluchtelingenopvang verder ondersteunen (doorvoering van de “Gastvrije gemeente”-motie).
  • Met het oog op ontwikkelingseducatie verder interculturele acties voeren, in samenwerking met La Vénerie, WABO, het jeugdhuis, de lokale verenigingen (Oxfam-wereldwinkels, Ken be Fem, Tisuka, 11.11.11, enz.).
  • Streven naar een jaarlijkse budget voor Internationale Solidariteit, aan 1 euro per inwo(o)n(st)er, terwijl dat momenteel 0,3 per inwo(o)n(st)er is.