Gezonde en ethische gemeentefinanciën

Onder impuls van de Ecolo-GMH-MR-meerderheid slonk de schuldenlast van de gemeente op zes jaar tijd met een vierde (van 23,3 naar 17,6 miljoen euro), zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking. Dat is het resultaat van voorzichtige en oordeelkundige financiële keuzes, van een systematische zoektocht naar subsidies en van energiebesparingen in de gemeentegebouwen.

Ecolo-Groen wil voortgaan met dit gezonde beheer waardoor er middelen kunnen vrijkomen om in de volgende jaren in nieuwe projecten te investeren.

ONZE voorstellen

  • De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing verminderen voor woningeigenaars die in een inkomenscategorie zitten die in aanmerking komt voor een sociale of middelgrote woning.
  • Een taks heffen op bedrijfsparkings met meer dan 10 plaatsen, zoals reeds doorgevoerd in Elsene, Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe.
  • De verschillende taksreglementen oplijsten, nagaan in welke mate ze geschikt en doeltreffend zijn, hierbij vergelijken met de praktijken in de andere Brusselse gemeenten.
  • Synergie met het Brussels Gewest en de aangrenzende gemeenten ontwikkelen en zo gemeenschappelijke diensten opzetten die de inwo(o)n(st)ers ten goede komen (naar het voorbeeld van het containerpark).
  • Investeren in de lokale productie van hernieuwbare energiebronnen en een lokaal investeringsproject hieromtrent van de grond helpen komen.