Een plaats voor senioren

Een vierde van de bevolking van onze gemeente is meer dan 60 jaar oud[1]. Het gemeentebeleid moet kaderen binnen deze sociologische realiteit, is het nu met de aanleg van de openbare ruimte, dan wel met initiatieven ter ondersteuning van de sociale cohesie.

Heel wat senioren wensen overigens hun beschikbaarheid en hun kennis ten dienste van anderen stellen. Ecolo-Groen moedigt dan ook met graagte de activiteiten en de initiatieven aan die hun betrokkenheid en welzijn in het leven in onze gemeente bevorderen.

ONZE voorstellen

 • De deelname bevorderen van ouderen aan sport-, culturele en verenigingsactiviteiten.
 • Met de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren (GAVS) werken aan kwesties als mobiliteit, opleiding in de nieuwe technologieën, enz.
 • Intergenerationele initiatieven aanmoedigen (1 dak 2 leeftijden, kangoeroehuis, huiswerkbegeleiding, enz.).
 • Een collectieve moestuin voor verschillende generaties aanleggen aan het rusthuis van het OCMW.
 • Het delen van kennis en vaardigheden aanmoedigen met uitwisselingen, mentorschap, buitenschoolse hulp, enz.
 • Mogelijkheden ontwikkelen voor senioren om vrijwilligerswerk te doen binnen de sociale activiteiten van de gemeente (carpooling, geverij, …).
 • Senioren aanmoedigen om deel te nemen aan de wijkcomités en aan de activiteiten in de wijk.
 • Plaats maken voor personen op leeftijd bij de aanleg van de openbare ruimte: zitbanken (vooral in straten die omhoog gaan/lange trajecten), petanquebanen, enz.
 • De activiteiten die stimulerend werken voor het geheugen en de psychomotoriek van ouderen voortzetten en versterken.
 • De activiteit ontwikkelen van de Minder Mobielen Centrale die dankzij het inzetten van vrijwilligers mogelijkheden tot vervoer kan bieden aan personen met een laag inkomen en/of met een verminderde mobiliteit.
 • De renovatie en uitbreiding van de seniorenresidentie van het OCMW voortzetten en afronden.
 • Activiteiten ondersteunen – van bijvoorbeeld vzw Vivre chez soi- die ervoor zorgen dat oudere personen thuis kunnen blijven.

 

 

[1] http://bisa.brussels/themas/bevolking